A intrat în vigoare posibilitatea angajatorilor de a utiliza 50% din taxa pe dizabilitate pentru achiziționarea de produse de la unitățile protejate

//A intrat în vigoare posibilitatea angajatorilor de a utiliza 50% din taxa pe dizabilitate pentru achiziționarea de produse de la unitățile protejate

A intrat în vigoare posibilitatea angajatorilor de a utiliza 50% din taxa pe dizabilitate pentru achiziționarea de produse de la unitățile protejate

Pe 21 august 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Legea poate fi consultată aici.

Proiectul de lege a venit să corecteze inechităţile produse prin Ordonanţa 60/2017 care a dus la închiderea a peste 700 de unităţi protejate care au rămas fără piață de desfacere, în mai puțin de o lună. În aceste unități protejate, lucrau aproximativ 4000 de persoane, din care 2000 de persoane cu dizabilități și pentru care nu s-a asigurat nici o soluție care să atenueze șocul pierderii locului de muncă, conform statisticilor prezentate de către Centrul de Dezvoltare Socială T&CO și Fundația ”Alături de Voi” România în cadrul proiectului „PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, implementat în perioada aprilie 2018-august 2019.

Principalul rezultat al proiectului a vizat realizarea unei propuneri alternative de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități.

Această lege completează Legea 448/2006 prin introducerea a două alternative pentru persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, respectiv:

– plata lunară către bugetul de stat a unei sume reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

– plata lunară către bugetul de stat a minim 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar pentru diferenţa datorată la bugetul de stat, să achiziţioneze produse şi servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap, angajate în unităţile protejate autorizate.

Propunerea de lege, prin care 50% din taxa pe dizabilitate, va putea fi utilizată de către angajatori, pentru achiziția de produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități angajate în unități protejate, a avut în spate un proces amplu de cercetare și documentare.

Astfel, Centrul de Dezvoltare Socială și Fundația ”Alături de Voi” România au realizat în 2018-2019 o cercetare la nivel național, prin care au documentat efectele distructive pe care le-a avut ordonanța dată în august 2017 și care au stat la baza propunerii legislative aprobate în plen.

Principalul rezultat al proiectului a constat în realizarea unei propuneri de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități intitulată „OCUPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI: un răspuns la deficitul forţei de muncă”.

Acest document reprezintă o perspectiva incluzivă și integratoare a măsurilor de stimulare a ocupării pentru persoanele apreciate ca „greu ocupabile”. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), am dezbătut câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități. Au fost consultate foarte multe instituții locale, regionale și naționale, membre ale celor 8 Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, precum și ale Parteneriatelor județene. Au fost alese și analizate trei alternative de măsuri de facilitare a incluziunii pe piața muncii, ca variante de lucru pentru o politică publică. 87 instituții și-au manifestat susținerea publică, apreciind că aceste măsuri sunt realiste și utile pentru o viitoare pilotare.

Politica publică poate fi consultată la adresa: https://www.pro-pact.ro/wp-content/uploads/2019/08/PRO-PACT-POLITICA-PUBLICA-AUGUST-2019.pdf

La 3 ani de la implementare, cifrele oficiale, arata ca ordonanța nu și-a atins scopul, ci dimpotrivă a contribuit la scăderea numărului de persoane cu dizabilități care au un loc de muncă de la 17,56% (august 2017) la 7,72% (decembrie 2019). Ordonanța în cauză, a generat doar colectarea unor sume mari la bugetul de stat prin dublarea taxei pe dizabilitate pentru angajatori – aproximativ 500 mil de Euro au fost colectate doar în 2019. Însă din păcate, aceste fonduri nu au fost direcționate către programe care să susțină angajarea și ocuparea persoanelor pe piața muncii. Nici un concurs special de angajare a persoanelor cu dizabilități în instituții publice, nu a fost derulat, așa cum obliga ordonanța.

Documentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale „Incluziunea Socială – un răspuns la deficitul forței de muncă. Soluții de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități”, organizată la București, în perioada 11-12 iunie 2019, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri, Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, AJPIS, sindicate, universități etc.

  „Ideea construirii unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități s-a născut ca o continuare firească a preocupărilor pe care le-au avut Pactele Regionale și Parteneriatele Județene în domeniul ocupării forței de muncă și incluziunii sociale”, a precizat Roxana Ateșoae, manager proiect.

Prin ordonanța adoptată în 2017 s-a dublat cota impusă angajatorilor care nu aveau 4% persoane cu dizabilități angajate, de la jumătate de salariu minim brut pe economie la un salariu integral. Acest lucru nu doar că nu a stimulat angajarea, ci a redus numărul de persoane cu dizabilități angajate. Angajatorii, fără servicii de suport pentru pregătirea persoanelor cu dizabilități pentru piața muncii, au preferat plata taxei în locul angajării.

Una dintre modificări vizează posibilitatea autorităților și instituțiilor publice, persoanelor juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap de a utiliza 50% din taxa pe dizabilitate pentru achiziția de produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități angajate în unități protejate.

Reamintin faptul că în  vara anului 2017, Guvernul a modificat Legea 448 prin Ordonanță de Urgență eliminând posibilitatea angajatorilor cu cel puțin 50 de angajați, care nu au angajate persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total, să opteze pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unitățile protejate autorizate. Această măsură a afectat peste 700 de unități protejate (200 dintre acestea înființate și dezvoltate cu fonduri europene) care aveau peste 3900 de persoane angajate, din care peste 2000 de persoane cu dizabilități.

 

2020-09-21T13:25:22+00:00