Activități

/Activități
Activități 2018-12-05T15:24:25+00:00

A 1. Dezvoltarea capacitatii de advocacy a grupului tinta

A1.1 Organizare sesiune de formare in domeniul elaborarii de politici publice

A1.2 Organizare sesiune de formare in domeniul tehnicilor de advocacy si comunicare publica
A 1.3. Organizare sesiune de formare online in legislatia din domeniul ocuparii si incluziunii sociale

A 2. Elaborarea unui Raport de monitorizare a politicilor publice in domeniul ocuparii si incluziunii sociale

A3. Crearea unei platforme (interfete electronice) de comunicare între ONGuri si parteneri sociali din cele 8 Pacte regionale

A 4. Intarirea cadrului de comunicare si interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice in cadrul Pactul regional si Parteneriatelor judetene reg NE pentru ONG si parteneri sociali

A 4.2 Realizarea cate unei intalniri de lucru cu Parteneriatele judetene din regiunea NE (6 judete)

A 4.3 Organizarea a doua seminarii de lucru cu membrii Pactului N-E 

A5. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificari legislative prin care sa fie ameliorat cadrul legal care reglementeaza direct sau indirect domeniul ocuparii si al incluziunii sociale

A6. Managementul operational al proiectului si achizitiilor

A7. Informare si diseminare