A 2. Elaborarea unui Raport de monitorizare a politicilor publice in domeniul ocuparii si incluziunii sociale

//A 2. Elaborarea unui Raport de monitorizare a politicilor publice in domeniul ocuparii si incluziunii sociale
A 2. Elaborarea unui Raport de monitorizare a politicilor publice in domeniul ocuparii si incluziunii sociale 2019-01-21T13:47:40+00:00

Activitatea vizeaza realizarea unui instrument util pentru membrii Pactelor regionale si Parteneriatelor judetene din domeniul ocuparii si incluziunii sociale de a identifica elementele unei politici publice in domeniile mentionate, modalitatea de monitorizare si evaluare.
Acest instrument va furniza suport metodologic pentru grupul tinta în formularea, implementarea si evaluarea politicilor publice din aria lor de expertiza prin:
-O mai buna formulare a problemelor si prioritaþilor comunitaþilor locale carora administraþia publica le raspunde;
-O gândire mai atenta a politicilor alternative de a raspunde acestor probleme si prioritaþi;
-Luarea deciziilor în baza unor date si studii, prin evaluarea costurilor si beneficiilor financiare, sociale, de mediu si sanatate ale diverselor politici care vin în întâmpinarea prioritaþilor comunitaþilor;
– O mai buna monitorizare si evaluare a progreselor în implementarea programelor, proiectelor si actiunilor administraþiei publice, prin masurarea performanþei si prezentarea rezultatelor publicului larg.