A 5. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificari legislative prin care sa fie ameliorat cadrul legal care reglementeaza direct sau indirect domeniul ocuparii si al incluziunii sociale

//A 5. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificari legislative prin care sa fie ameliorat cadrul legal care reglementeaza direct sau indirect domeniul ocuparii si al incluziunii sociale
A 5. Dezvoltarea unui set de propuneri de modificari legislative prin care sa fie ameliorat cadrul legal care reglementeaza direct sau indirect domeniul ocuparii si al incluziunii sociale 2019-01-21T13:50:32+00:00

Pe baza bazelor de date cu membrii Pactelor regionale si Parteneriatelor judetene, vor fi formate 3 grupuri de lucru online (in cadrul platformei – activitatea 3.2) in domeniul incluziunii/ocuparii/gruuri vulnerabile. Vor participa minim 20 de ONGuri/parteneri sociali din toate cele 8 regiuni in fiecare grup. In acest cadru vor fi dezbatute aspectele de politica publica relevante, vor fi initiate documente de pozitie si vor fi stabilite demersurile necesare pentru a fi inaintate catre decidenti. Capacitatea organizatiilor de implicare in formularea politicilor publice din domeniul social va creste prin facilitarea accesului la informatie relevanta,legata de politicile
publice initiate de autoritatilor publice si legislatiei in domeniul incluziunii sociale. Sinteza informatiei si actualizarea acesteia in timp real va contribui la scurtarea timpului de reactie a ONG-urilor/partenerilor sociali activi atat la nivel national cat si local interesate sa participe la elaborarea politicilor din domeniul social, crescand valoarea acestora ca parteneri de consultare pentru autoritatile publice din cadrul Pactelor regionale si parteneriatelor judetene.
Grupurile vor fi moderate de expert 6 ocupare, 7 incluziune, 8 grupuri vulnerabile.