Informații proiect

/Informații proiect
Informații proiect 2018-05-17T11:32:07+00:00

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a demarat în data de 18 aprilie 2018 implementarea proiectului PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020,

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 808.649,72 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 154.213,49 lei, cofinanţare beneficiar 19.650, 27 lei.