Obiective specifice

//Obiective specifice
Obiective specifice 2018-05-16T14:20:36+00:00
  1. Întărirea capacității de advocacy a 50 de ONGuri și parteneri sociali din Pactele regionale și Parteneriatele județene pentru ocupare și incluziune socială de a participa la realizarea politicilor publice de ocupare și incluziune socială și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională;
  2. Consolidarea capacității instituționale a Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială din regiunea Nord-Est la nivel strategic și la nivel de membership;
  3. Creșterea vizibilității și consolidarea rolului Pactelor regionale în domeniul ocupării și incluziunii sociale la nivelul decidenților de politici publice relevante