Rezultate

Rezultate 2019-11-27T13:34:56+00:00
 1. PERSONALUL DIN 50 ONG-URI SI PARTENERI SOCIALI INSTRUIT ÎN 3 DOMENII: ELABORAREA DE POLITICI PUBLICE, ADVOCACY ȘI COMUNICARE PUBLICĂ, LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII ȘI OCUPĂRII;A 1.1 Organizare Sesiunii de formare in domeniul elaborarii de politici publiceIn perioada 6-8.09.2018 s-a derulat activitatea de formare „Elaborarea Politicilor Publice”. Au participat 13 persoane, alaturi de formator, un membru al echipei de management si al echipei de implementare.

  Structura cursului a fost urmatoarea:

  SESIUNEA I – DE CE AVEM POLITICI PUBLICE?
  SESIUNEA A II-A – PROCESUL POLITICILOR PUBLICE
  SESIUNEA A III-A – ANALIZA ȘI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE
  SESIUNEA A IV-A – PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI POLITICILE PUBLICE
  SESIUNEA A V-A -POLITICI PUBLICE PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI BUNĂSTARE (POLITICI SOCIALE)
  SESIUNEA A VI-A-CONCLUZII
  EVALUARE

  A1.2 Organizare sesiune de formare in domeniul tehnicilor de advocacy si comunicare publica

  In perioada 9-11 noiembrie 2018, la Predeal, s-a derulat cursul „Tehnici de advocacy si comunicare publica”, la care au participat 16 cursanti, reprezentanți ai organizațiilor sindicale, organizațiilor neguvernamentale și patronatelor din întreaga țară, membri ai Pactelor și Parteneriatelor Județene pentru Ocupare și Incluziune Socială. Scopul sesiunii de training a fost familiarizarea participanților cu domeniul advocacy și comunicare publică pentru a facilita contribuția acestora la dezvoltarea și realizarea unor campanii de advocacy destinate grupurilor vulnerabile, persoanelor cu care participanții lucrează în activitatea lor din cadrul patronatelor/sindicatelor sau ONG-urilor. Totodată, participarea la formare a urmărit și creșterea implicării participanților în procese de formulare și propunere de campanii de advocacy specifice domeniilor lor de activitate.

  Cursul a avut două componente:

  1. Advocacy :

  În cadrul acestei componente au fost prezentate :tehnici și mecanisme profesionale de intervenție în dialogul social, care să permită participanților să cunoască modalitățile legale de acces și participare în procesul public decizional, respectiv care să poată susține argumentat poziția celor pe care îi reprezintă în negocierile cu reprezentanții decidenților politici, formându-se astfel o rețea națională transversală pactelor regionale pentru ocupare și incluziune socială; cunoștințe privind planificarea campaniei de lobby și advocacy; dezvoltarea mesajelor campaniei de lobby și advocacy și relația cu mass media; managementul și evaluarea campaniilor de lobby și advocacy, surse, resurse de informare, documentare și cercetare în advocacy, precum și tehnici de creare și de dezvoltare a parteneriatelor, principiul parteneriatului, forme instituționale ale parteneriatului. Prin intermediul platformei de comunicare realizata in cadrul proiectului, s-a constituit un modul online dedicat legislatiei din domeniul ocuparii si incluziunii sociale.

  1. Comunicare publică: Ce este comunicarea. Comunicarea interactivă. Eficientizarea comunicării în organizație

  Relația cu mass-media. Tipuri de media.Redactarea materialelor de prezentare a organizației, Evenimentele publice,Campaniile de PR.

  A 1.3. Organizare sesiune de formare online in legislatia din domeniul ocuparii si incluziunii sociale

  1. Au participat 38 de cursanți: 25 au reprezentat ONG-uri, iar 13 au reprezentat parteneri sociali din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Centru, Vest, Nord-Vest, Oltenia Vest, Sud-Muntenia, și București-Ilfov.
   Sesiunile derulate au fost programate astfel:• 22, 29 noiembrie și 6,7 decembrie 2018: patru sesiuni de curs online, a câte 3 ore fiecare.
   • 10 decembrie 2018: seminarul practic online, cu durata de 3 ore.STRUCTURA CURSULUI A FOST URMĂTOAREA:
   Capitolul I: Ocuparea și incluziunea socială. Perspective ideologice și juridice (3 ore)
   Introducere
   Ocuparea forței de muncă
   Incluziune și dezvoltare socială
   Operaționalizarea conceptelor din sfera dezvoltării sociale
   Concluzii

   Capitolul II: Cadrul normativ ONU și UE privind ocuparea și incluziunea socială (3 ore)

   Introducere
   1. Documente ale ONU. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
   2. Politica socială și politica de ocupare în Uniunea Europeană. Evoluție istorică și cadre generale
   3. Reglementarea juridică a ocupării și a politicilor sociale în UE
   4. Strategia Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
   5. Strategia Europa 2020
   Concluzii

   Capitolul III: Legislația română privind ocuparea și incluziunea socială (3 ore)
   Introducere
   1. Piața muncii din România. Legislație generală și instituții de reglementare
   2. Caracteristici demografice, administrative și economice ale pieței muncii
   3. Transpunerea Agendei 2020 în politicile guvernamentale românești
   4. Legislația română actuală privind ocuparea forței de muncă. Câteva exemple recente
   Concluzii

   Capitolul IV: Legislația română privind combaterea discriminării și excluziunii sociale (3 ore).
   Introducere
   1. Ce înțelegem prin ”discriminare”?
   2. Conceptul de excluziune (excludere) socială
   3. Legislația privind promovarea egalității de șanse și de tratament
   3.1. Temeiuri juridice internaționale
   3.2. Reglementarea constituțională și legală a egalității și nediscriminării
   3.2.1. Egalitatea de gen
   3.2.2. Drepturile persoanelor adulte cu dizabilități (handicap)
   3.2.4. Legislația privind protecția persoanelor vârstnice

   Detalii: https://www.pro-pact.ro/activitati/a-1-dezvoltarea-capacitatii-de-advocacy-a-grupului-tinta/

   

 2. REALIZAREA UNUI INSTRUMENT DE MONITORIZARE A POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE;Raportul de monitorizare a politicilor publice din domeniul ocupării și incluziunii sociale asigură suportul metodologic necesar realizării de propuneri de politici publice și sunt explicate rolul și necesitatea activităților de monitorizare și evaluare în vedere creșterii performanțelor și îmbunătățirii eficienței în sectorul public, oferind în acelasi timp și un suport metodologic pentru desfășurarea acestor activități.REZULTAT: METODOLOGIE DE ELABORARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A UNEI POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIILE OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE  – detalii aici
  3. UN INSTRUMENT DE LUCRU ONLINE DE FACILITARE A COMPONENTEI DE ADVOCACY PENTRU GRUPUL ȚINTĂ;

  Platforma Pro-Pact a fost structurata in trei sectiuni: grup incluziune sociala, grup ocupare si grup grupuri vulnerabile, moderate de cei trei experti ai proiectului. Sectiunile de stiri si bibioteca, precum si forumul au fost structurate pe cele 3 teme si au fost updatate in permanenta pe parcursul proiectului cu stiri si documente relevante.

  In sectiunea document de pozitie a fost incarcat documentul de politica publica ce a fost lansat spre dezbatere.

  Platforma a creat 66 de conturi de utilizator din 30 de ONGuri si 13 parteneri sociali, membri ai Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune si ai parteneriatelor judetene, cu respectarea conditiilor GDPR.

  Platforma a gazduit derularea on line a cursului de legislatie in domeniul ocuparii si incluziunii sociale.


  4.ÎNTĂRIREA ROLULUI ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI DIN CADRUL PACTULUI REGIONAL/PARTENERIATELOR JUDETENE DIN REGIUNEA NE ÎN ANALIZA POLITICILOR PUBLICE RELEVANTE;

  A 4.1 Realizarea a 6 de sesiuni de informare cu privire la instrumente si tehnici de consultare publica in cadrul Parteneriatelor judetene din regiunea de NE.

  A 4.2 Realizarea cate unei intalniri de lucru cu Parteneriatele judetene din regiunea NE

  Au fost organizate 6 de sesiuni de informare cu privire la instrumente si tehnici de consultare publica  și 6 întâlniri de lucru ale Parteneriatelor Județene pentru ocupare și incluziune socială pentru regiunea de Nord-Est, după cum urmează:

  • 26 septembrie 2018 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Botoșani;
  • 21 februarie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Suceava;
  • 28 martie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Bacău;
  • 10 aprilie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Neamț;
  • 25 iunie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Vaslui;
  • 9 iulie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune Socială Iași.

  A 4.3 Organizarea a doua seminarii de lucru cu membrii Pactului NE

  Au fost organizate două seminarii de lucru ale Pactului Regional pentu Ocuparea și Incluziune Socială Regiunea Nord-Est: 7 decembrie 2018 și 15 mai 2019, la care au participat câte 25 persoane, reprezentanți ai insitituțiilor membre ale Pactului regional.

  4.4 Identificarea si selectarea de noi membri relevanti pentru Pactul regional NE din randul ONGurilor si partenerilor Sociali

  Au fost depuse urmatoarele cereri de aderare la Pactul pentru Ocupare si Incluziune Sociala, regiunea Nord Est:

  1.ASOCIATIA DANKE-MIROSLAVA-DUMITRU MARCEL-PRESEDINTE
  2.DANKE CONSALTING SRL-MIROSLAVA-DUMITRU MARCEL-REPREZENTANT LEGAL
  3.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA-BACAU-DIACONU CARMEN MIHAELA
  4.ASOCIATIA LUMINA-BACAU-DUMITRACHE MIHAELA-REPREZENTANT LEGAL
  5.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI-BACAU-DANIELA TITARU
  6.ASOCIATIA ROR-MIROSLAVA-ROTARU OANA-ROXANA-REPREZENTANT LEGAL
  7.SINDICATUL LIBER SI INDEPENDENT BUCOVINA AL INVATAMANTULUI DIN RADAUTI-RADAUTI-SORODOC GHEORGHE-REPREZENTANT LEGAL
  8.ISJ-BOTOSANI-HARTIE GABRIEL-REPREZENTANT LEGAL
  9.CENTRUL EDUCATIV TG.OCNA-CIOBANU AIDA-CRISTINA-REPPREZENTANT LEGAL
  10.PATRONATUL JUDETEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SUCEAVA-AGHEORGHICESEI LILIANA-REPREZENTANT LEGAL
  11.OIR POSDRU NORD EST-VAIDEANU VASILE-DANIEL-REPREZENTANT LEGAL
  12.CONSULTING&PROTECTION SRL-IASI-IANCU NARCIS-MARIUS-REPREZENTANT LEGAL

   

  5. O POLITICĂ PUBLICĂ ALTERNATIVĂ ÎN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE PROMOVATĂ.

  Principalul rezultat al proiectului a constat în realizarea unei propuneri de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități intitulată „OCUPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI: un răspuns la deficitul forţei de muncă”.

  Acest document reprezintă o perspectiva incluzivă și integratoare a măsurilor de stimulare a ocupării pentru persoanele apreciate ca „greu ocupabile”. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), am dezbătut câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități. Au fost consultate foarte multe instituții locale, regionale și naționale, membre ale celor 8 Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, precum și ale Parteneriatelor județene. Au fost alese și analizate trei alternative de măsuri de facilitare a incluziunii pe piața muncii, ca variante de lucru pentru o politică publică. 87 instituții și-au manifestat susținerea publică, apreciind că aceste măsuri sunt realiste și utile pentru o viitoare pilotare.

  Politica publică propusă în cadrul proiectului PRO-PACT a fost dezbătută și acceptată de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

              Documentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale „Incluziunea Socială – un răspuns la deficitul forței de muncă. Soluții de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități”, organizată la București, în perioada 11-12 iunie 2019, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri, Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, AJPIS, sindicate, universități etc., precum și în cadrul conferinței finale de închidere a proiectului „Bunele practici în abordările de policy din domeniile ocupării și incluziunii sociale”desfășurată la Iași, în perioada 22-23 iulie 2019.

  Politica publică poate fi consultată la adresa:https://www.pro-pact.ro/wp-content/uploads/2019/08/PRO-PACT-POLITICA-PUBLICA-AUGUST-2019.pdf