//Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat în România programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în următorii 6 ani

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat în România programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în următorii 6 ani

Programul Active Citizens Fund România își propune să sprijine dezvoltarea pe termen lung a societății civile, consolidând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului.

În România Active Citizens Fund este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge. Programul se va derula pe o perioadă de 6 ani. În cadrul acestuia se vor lansa 11 apeluri de proiecte, începând din această toamnă, în cele 6 domenii de asistență:

  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;
  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen;
  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen;
  • Mediu și schimbări climatice;
  • Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.

Incluziunea tinerilor este o prioritate în toate aceste domenii de asistență. O atenție specială este acordată și creșterii capacității grupurilor vulnerabile pentru care va fi alocat 33% din bugetul de granturi.

Detalii suplimentare despre program sunt disponibile pe pagina web oficială a acestuia www.activecitizensfund.ro.

Sursa: https://www.eeagrants.ro/programe/cetatenie-activa/finantare-de-46000000-euro-pentru-ong-uri-in-urmatorii-6-ani-prin-programul-active-citizens-fund-rom

 

 

2019-06-19T10:07:13+00:00