//AM POCU a lansat apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”

AM POCU a lansat apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”

AM POCU a lansat apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți , Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.

Scopul apelului non-competitiv este sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 22 aprilie – 24 iunie 2019.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 23.529.411,76 euro (contribuția UE și contribuție națională), din care

  • 872.181,98 euro (contribuția UE și contribuție națională), reprezintă alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru;
  • 657.229,78 euro (contribuția UE și contribuție națională), reprezintă alocarea pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov).

Ghidul de finantare se poate descarca de aici: http://mfe.gov.ro/event/stimularea-mobilitatii-si-subventionarea-locurilor-de-munca-pentru-someri-si-persoane-inactive-persoane-cu-dizabilitati/

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/Ministerul Fondurilor Europene

2019-05-20T19:29:46+00:00