//Apelul “Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations JUST-PPPA-LITI-AG-2018”

Apelul “Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations JUST-PPPA-LITI-AG-2018”

In cadrul programului JUST – 2018, Comisia Europeana implementeaza o actiune preparatorie pentru a crea un fond EU pentru cresterea constientizarii si acordarea de asistenta legala pentru persoane si organizatiile societatii civile care se ocupa de problemele apararii democratiei, domniei legii si incalcarii drepturilor fundmentale ale omului.

Apelul de proiecte vizeaza:

·         Sa intareasca cunostintele si abilitatile juristilor si practicienilor, inclusiv a celor care lucreaza pentru ONG-uri si organisme independente pentru apararea drepturilor omului, sa se angajeze concret in litigii la nivel national si european, in vederea imbunatatirii accesului la justitie si intaririi drepturilor omului sub reglementarile europene, inclusiv Carta, prin training, impartasirea cunostintelor si schimbul de bune practici;

·         Sa sustina activitatile suport ca de ex: comunicare si campanii care sa ajute la cresterea constientizarii drepturilor, existenta solutiilor si a mecanismelor de redresare;

 

Tipuri de activitati:

·         Dezvoltarea de instrumente practice de invatare si initative care sa creasca disponibilitatea si preluarea cunostintelor specializate (ex:baze tematice de jurisprudenta);

·         Dezvoltarea si livrarea de traininguri si module de formare de formatori pentru profesionistii din domeniul juridic (cum ar fi expertii, avocatii si consilierii juridici) si practicieni;

·         Schimbul de bune practici, cunostinte si abilitati si activitati de invatare comuna, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate strategice si retele si initiative de crestere a constientizarii;

 

Activitatile trebuie sa se desfasoare in statele membre ale UE.

 

Durata de desfasurare a unui proiect nu poate depasi 24 de luni.

 

Eligibilitate aplicanti

Aplicantii si partenerii trebuie sa fie organizatii private sau organisme publice, stabilite in una din tarile membre sau organizatii internationale. Aplicantii trebuie sa provina din tari membre UE.

Valoare grant

Valoarea minima a grantului solicitat nu poate fi mai mic de 75.000 euro.

Valoarea totala a sumei disponibile pentru finantare este de 540.000 euro.

Termen limita: 28 Mai 2019, ora 17 Brussels time

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-pppa-liti-ag-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

2019-04-23T11:49:52+00:00