CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ A PREZENTAT REZULTATELE PROIECTULUI PRO-PACT

//CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ A PREZENTAT REZULTATELE PROIECTULUI PRO-PACT

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ A PREZENTAT REZULTATELE PROIECTULUI PRO-PACT

În perioada 22-23 iulie 2019, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai organizațiilor sindicale, patronale și ai instituțiilor publice locale, membri ai Pactelor Regionale și Parteneriatelor Județene la nivel național, au participat la Iași, la Conferința de închidere a proiectului PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Având ca temă „Bunele practici în abordările de policy din domeniile ocupării și incluziunii sociale”, cei peste 50 participanți la conferință au dezbătut principalele probleme întâmpinate în elaborarea unei politici publice care se adresează unui grup țintă devaforizat, cât și lacunele legislative din cele două domenii, ale ocupării și incluziunii sociale, în ceea ce privește reinserția în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

   În prima zi a conferinței Roxana Ateșoae, managerul de proiect, a prezentat o analiză a rezultatelor obținute, propunerea de politică publică alternativă „Ocuparea persoanelor cu dizabilități, un răspuns la deficitul forței de muncă”, precum și pașii care urmează după finalizarea proiectul de față. „Proiectul PRO-PACT a reprezentat un exercițiu comun al partenerilor sociali și ai reprezentanților instituțiilor publice de a analiza o strategie specifică și de a construi o politică publică alternativă în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități. Din punct de vedere a impactului rezultatului proiectului nostru, 85 de instituții din întreaga țară și-au manifestat susținerea oficială a propunerii noastre de politică publică.

Diana Chiriacescu, Director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, a căutat un răspuns la întrebarea „de ce ONG-urile s-au concentrat pe acest subiect al ocupării și incluziunii sociale?”. Peste 70% din furnizorii de servicii sociale sunt organizații private.ONG-urile sunt active în dialogul civic, dar ele nu stăpânesc întotdeauna ciclul de realizare al unei politici publice”.

Anca Tompea, expert parteneriate in cadrul proiectului, a menționat ca „proiectul PRO-PACT a condus si la dinamizarea Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, care alături de cele 6 Parteneriate județene, au beneficiat de instruiri tematice si seminarii de lucru”.

Angela Achiței, expert grupuri vulnerabile, a sintetizat propunerile formulate in cadrul documentului de politică publică și modalitățile realiste de implementare a acestora.

În a doua zi, experții din cadrul proiectului și participanții au dezbătut temele orizontale în elaborarea politicilor publice din domeniile ocupării și incluziunii sociale, respectiv dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea. 

Fiecare participant a oferit un feedback cu privire specificul zonei din care provine, din punctul de vedere al politicilor publice și al ocupării, dar și al incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilități. S-au acordat diplome tuturor participanților.

 

*********  

     Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a implementat în perioada iulie 2018 – august 2019 proiectul PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Obiectivul  general al proiectului a constat în creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Principalul rezultat al proiectului este realizarea unei propuneri alternative de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități.

          Documentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale „Incluziunea Socială – un răspuns la deficitul forței de muncă. Soluții de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități”, organizată la București, în perioada 11-12 iunie 2019, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri, Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, AJPIS, sindicate, universități etc.

          Pe parcursul celor 16 luni de implementare au fost atinse următoarele rezultate:

 1. a) Organizarea a trei sesiuni de training:
 • 6-8 septembrie 2018 – Training cu tema „Elaborarea politicilor publice” organizat la Sinaia cu 13 participanți din toate regiunile;
 • 9-11 noiembrie 2018 – Training cu tema „Tehnici de Advocacy și Comunicare Publică”, organizat la  Predeal cu 16 participanți din toate regiunile;
 • Noiembrie – Decembrie 2018 – Sesiune de Formare Online „Legislația din domeniul ocupării și incluciunii sociale”, desfășurată în cadrul platformei online create în cadrul proiectului, pentru 37 de cursanți: 24 au reprezentat ONG-uri, iar 13 au reprezentat parteneri sociali.
 1. b) Organizarea a 6 întâlniri de lucru ale Parteneriatelor Județene pentru ocupare și incluziune socială pentru regiunea de Nord-Est, după cum urmează:
 • 26 septembrie 2018 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Botoșani;
 • 21 februarie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Suceava;
 • 28 martie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Bacău;
 • 10 aprilie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Neamț;
 • 25 iunie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Vaslui;
 • 9 iulie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune Socială Iași.
 1. c) Organizarea a două seminarii de lucru ale Pactului Regional pentu Ocuparea și Incluziune Socială Regiunea Nord-Est: 7 decembrie 2018 și 15 mai 2019, ambele la Iași.
 1. d) Realizarea platformei online pro-pact.ro care susține activitatea a 3 grupuri de lucru online, adresate domeniilor incluziune, grupuri vulnerabile și ocupare.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 808.649,72 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 154.213,49 lei, cofinanţare beneficiar 19.650, 27 lei.    

Grupul țintă al proiectului a fost constituit din:

 • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Detalii tehnice

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.pro-pact.ro

2019-07-24T14:03:28+00:00