FINALIZAREA PROIECTULUI „PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING”

//FINALIZAREA PROIECTULUI „PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING”

FINALIZAREA PROIECTULUI „PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING”

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a implementat, în perioada 18 aprilie 2018 – 17 august 2019 proiectul PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP,Cod SIPOCA/SMIS2014+: 253/109749.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Principalul rezultat al proiectului a constat în realizarea unei propuneri de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități intitulată „OCUPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI: un răspuns la deficitul forţei de muncă”.

Acest document reprezintă o perspectiva incluzivă și integratoare a măsurilor de stimulare a ocupării pentru persoanele apreciate ca „greu ocupabile”. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), am dezbătut câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități. Au fost consultate foarte multe instituții locale, regionale și naționale, membre ale celor 8 Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, precum și ale Parteneriatelor județene. Au fost alese și analizate trei alternative de măsuri de facilitare a incluziunii pe piața muncii, ca variante de lucru pentru o politică publică. 87 instituții și-au manifestat susținerea publică, apreciind că aceste măsuri sunt realiste și utile pentru o viitoare pilotare.

Politica publică propusă în cadrul proiectului PRO-PACT a fost dezbătută și acceptată de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

            Documentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale „Incluziunea Socială – un răspuns la deficitul forței de muncă. Soluții de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități”, organizată la București, în perioada 11-12 iunie 2019, la care au participat peste 50 de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri, Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, AJPIS, sindicate, universități etc., precum și în cadrul conferinței finale de închidere a proiectului „Bunele practici în abordările de policy din domeniile ocupării și incluziunii sociale”, desfășurată la Iași, în perioada 22-23 iulie 2019.

Politica publică poate fi consultată la adresa:https://www.pro-pact.ro/wp-content/uploads/2019/08/PRO-PACT-POLITICA-PUBLICA-AUGUST-2019.pdf

            Pe parcursul celor 16 luni de implementare au fost atinse următoarele rezultate:

 1. a) A fost realizată „Metodologia de elaborare, monitorizare și evaluare a unei politici publice in domeniile ocuparii și incluziunii sociale”, care asigură suportul metodologic necesar realizării de propuneri de politici publice și sunt explicate rolul și necesitatea activităților de monitorizare și evaluare în vedere creșterii performanțelor și îmbunătățirii eficienței în sectorul public, oferind în acelasi timp și un suport metodologic pentru desfășurarea acestor activități.
 2. b) Au fost organizate trei sesiuni de training:
 • 6-8 septembrie 2018– Training cu tema „Elaborarea politicilor publice” organizat la Sinaia, la care au participat 13 persoane din toate regiunile țării;
 • 9-11 noiembrie 2018– Training cu tema „Tehnici de Advocacy și Comunicare Publică”, organizat la Predeal, în cadrul căruia au participat 16 persoane din toate regiunile țării;
 • Noiembrie – Decembrie 2018– Sesiune de Formare Online „Legislația din domeniul ocupării și incluciunii sociale”, desfășurată în cadrul platformei online create în cadrul proiectului,pentru 37 de cursanți: 24 au reprezentat ONG-uri, iar 13 au reprezentat parteneri sociali.
 1. c) Au fost organizate 6 întâlniri de lucru ale Parteneriatelor Județene pentru ocupare și incluziune socială pentru regiunea de Nord-Est, după cum urmează:
 • 26 septembrie 2018 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Botoșani;
 • 21 februarie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Suceava;
 • 28 martie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Bacău;
 • 10 aprilie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Neamț;
 • 25 iunie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune socială Vaslui;
 • 9 iulie 2019 – Întâlnirea Parteneriatului Județean pentru ocupare și incluziune Socială Iași.
 1. d) Au fost organizate două seminarii de lucru ale Pactului Regional pentu Ocuparea și Incluziune Socială Regiunea Nord-Est: 7 decembrie 2018 și 15 mai 2019, ambele la Iași.
 2. d) Realizarea platformei online pro-pact.rocare susține activitatea a 3 grupuri de lucru online, adresate domeniilor incluziune, grupuri vulnerabile și ocupare. În cadrul acestor grupuri au fost postate rapoarte, studii, acte normative și știri relevante pentru cele trei domenii de activitate.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 808.649,72 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 154.213,49 lei, cofinanţare beneficiar 19.650, 27 lei.

Grupul țintă al proiectului a fost constituit din:

 • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
 • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Informații detaliate legate de derularea proiectului găsiți pe pagina www.pro-pact.ro.

 

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0729 964414

www.pro-pact.ro

2019-09-01T07:13:36+00:00