Politica publică realizată de Centrul de Dezvoltare Socială în cadrul proiectului PRO-PACT, pe lista Guvernului României privind rezultatele proiectelor finanțate prin POCA

/, Noutăţi/Politica publică realizată de Centrul de Dezvoltare Socială în cadrul proiectului PRO-PACT, pe lista Guvernului României privind rezultatele proiectelor finanțate prin POCA

Politica publică realizată de Centrul de Dezvoltare Socială în cadrul proiectului PRO-PACT, pe lista Guvernului României privind rezultatele proiectelor finanțate prin POCA

Politică publică, în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități, realizată în cadrul proiectului PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training se regășeste în lista propunerilor alternative la Politicile Publice ale Guvernului României finanțate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Politica publica poate fi consultată accesând următorul acest link.

Principalul rezultat al proiectului a constat în realizarea unei propuneri de politică publică în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități intitulată „OCUPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI: un răspuns la deficitul forţei de muncă”. Acest document reprezintă o perspectivă incluzivă și integratoare a măsurilor de stimulare a ocupării pentru persoanele apreciate ca „greu ocupabile”. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), au fost dezbătute câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități. Au fost consultate foarte multe instituții locale, regionale și naționale, membre ale celor 8 Pacte regionale pentru ocupare și incluziune socială, precum și ale Parteneriatelor județene. Au fost alese și analizate trei alternative de măsuri de facilitare a incluziunii pe piața muncii, ca variante de lucru pentru o politică publică. 87 instituții și-au manifestat susținerea publică, apreciind că aceste măsuri sunt realiste și utile pentru o viitoare pilotare.

Politica publică propusă în cadrul proiectului PRO-PACT a fost dezbătută și acceptată de reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Astfel, în august 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a implementat, în perioada 18 aprilie 2018 – 17 august 2019 proiectul PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, axa prioritară: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 253/109749.

2024-03-01T12:11:06+00:00