//Dosarele persoanelor cu dizabilități vor putea fi înregistrate și urmărite online printr-o platformă națională centralizată, dezvoltată cu fonduri europene

Dosarele persoanelor cu dizabilități vor putea fi înregistrate și urmărite online printr-o platformă națională centralizată, dezvoltată cu fonduri europene

Proiectul „Sistemului Național de Management privind Dizabilitatea” ce va fi implementat de Agentia Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.

Noul sistem informatic de management de cazuri va permite utilizatorilor înregistraţi din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul dizabilității să creeze și să gestioneze dosarele persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, să urmărească, în mod centralizat, capacitățile de la nivelul centrelor rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială și să permită utilizatorilor înregistraţi din cadrul ANPD să aibă acces mult mai rapid la informațiile înregistrate în noul sistem informatic de la nivelul direcțiilor generale de asistență social și protecția copilului.

De asemenea, Sistemul National de Management al Cazurilor pentru Persoanele cu Dizabilitati („SNMD”) se va integra cu sisteme existente la nivelul altor instituții (CNPAS, Trezorerie, Poștă, bănci, primării) și va fi dezvoltat ținând cont de prevederile legislative în vigoare și de procesele și procedurile existente la nivelul structurilor locale (DGASPC) și centrale (ANPD).

Platforma națională va asigura introducerea de funcționalități de scanare și arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte și a copiilor cu dizabilități, permițându-se astfel si urmărirea și consultarea lor în format electronic, precum și centralizarea managementului obligațiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilități, rezultând astfel o diminuare a posibilității apariției de erori și fraude.

Sistemul va da și cetățenilor posibilitatea de a transmite solicitări către ANPD și DGASPC-uri, Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Comisiilor de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și Comisiilor pentru Protecția Copilului la nivel județean, prin intermediul unui portal, fără a mai fi necesară prezența fizică la sediul acestor instituții și informarea acestora cu privire la stadiul rezolvării solicitării lor.

Noul sistem va sprijini activitatea strategică și decizională în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități și va crea un cadru de colaborare și comunicare permanent asupra situației dosarelor persoanelor adulte cu dizabilități, a centrelor rezidențiale și nerezidențiale, precum și a asistenților personali, a asistenților personali profesioniști și a însoțitorilor persoanelor adulte cu dizabilități, pe toate palierele, prin creșterea calității actului de protecție socială.

Proiectul va fi implementat la nivelul celor 41 de DGASPC-uri judetene, 6 DGASPC-uri ale sectoarelor Bucurestiului si la nivelul ANPD. Nodul central se va instala la STS si va fi administrat de ANPD.

Valoarea totală a proiectului este de 45.042.464,00 lei, iar perioada de implementare este de 24 de luni.

Sursa: anpd.gov.ro

2019-07-15T15:32:39+00:00