//CONFERINTA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI PRO-PACT: „BUNE PRACTICI ÎN ABORDĂRILE DE POLICY DIN DOMENIILE OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE”

CONFERINTA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI PRO-PACT: „BUNE PRACTICI ÎN ABORDĂRILE DE POLICY DIN DOMENIILE OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE”

 CONFERINȚA  DE ÎNCHIDERE  A PROIECTULUI PRO-PACT „BUNE PRACTICI ÎN ABORDĂRILE DE POLICY DIN DOMENIILE OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE”, va fi organizată la lași, Hotel Eden,  în perioada 22-23.07.2019.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului „PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training”, implementat de CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO IAȘI și cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

În cadrul conferinței ne propunem să prezentăm rezultatele obținute în cadrul proiectului, propunerea de politică publică alternativă „Ocuparea persoanelor cu dizabilități, un răspuns la deficitul forței de muncă”, precum și pașii care urmează după finalizarea proiectul de față.

Vă atașăm agenda de lucru.

Pentru relații suplimentare, datele de contact sunt: office@pro-pact.ro, telefon: 0758 028 613.

Cu aleasă considerație,

Roxana ATEȘOAE

Manager proiect Pro-Pact

2019-07-17T11:10:11+00:00