//Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a fost simplificată, iar nomenclatorul serviciilor sociale a fost completat

Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a fost simplificată, iar nomenclatorul serviciilor sociale a fost completat

Guvernul a decis simplificarea administrativă pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale și
licențierea serviciilor sociale, în sensul revizuirii formularelor de solicitare a certificatului de
acreditare și licenței de funcționare, dar și în sensul eliminării din lista documentelor justificative
a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice.
Măsurile de simplificare au fost decise la mai mult de trei ani de implementare a procesului de
asigurare a calității în domeniul serviciilor sociale, respectiv de acordare a certificatelor de
acreditare și a licențelor de funcționare. În acest timp au fost eliberate peste 3.848 de certificate
de acreditare pentru furnizori de servicii și 3.578 de licențe de funcționare, deținute de 1.244 de
furnizori de servicii sociale.
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale elimină din lista documentelor justificative pentru acreditarea furnizorului de servicii
sociale CV-ul și copia contractului individual de muncă, acestea fiind incluse în lista
documentelor justificative pentru acreditarea serviciilor sociale.
Actul normativ mai include și o soluție de  simplificare administrativă care constă în eliminarea
din lista documentelor justificative pentru acordarea licențelor de funcționare a serviciilor sociale
a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice, obligativitatea verificării
domeniilor respective revenind acelor instituții.
În ceea ce privește Nomenclatorul serviciilor sociale, acesta a fost revizuit, fiind introduse
telefonul copilului, serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, linie telefonică de urgenţă
(help line) destinată victimelor violenţei domestice.

Sursa: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale – Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații
cu Publicul

2019-07-15T15:19:49+00:00