ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DE PENTRU SESIUNEA DE FORMARE ONLINE „LEGISLAȚIA DIN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE” (noiembrie – decembrie 2018) 2

//ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DE PENTRU SESIUNEA DE FORMARE ONLINE „LEGISLAȚIA DIN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE” (noiembrie – decembrie 2018) 2

ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DE PENTRU SESIUNEA DE FORMARE ONLINE „LEGISLAȚIA DIN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE” (noiembrie – decembrie 2018) 2

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO anunță modificarea calendarului de selecției a  participanților pentru Sesiunea de formare online în legislație din domeniul ocupării și incluziunii sociale, conform metodologiei de selecție pentru grupul țintă, în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1 “Administrație publică și sistem judiciar eficient”, Operațiunea. “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri”.

Calendar selecție

  • Publicare anunț – 18.09.2018
  • Depunere dosare – 09 – 12.11.2018 19.09. – 19.11.2018
  • Evaluare dosare – 11.2018 19.11.2018
  • Publicare rezultat selecție – 5.11.2018 19.11.2018
  • Publicare listă finală – 11.2018 20.11.2018 

    Detalii aici.Data publicare anunt: 12.11.2018

2018-11-20T13:39:30+00:00