//CONFERINȚĂ DE DEZBATERE A PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ ALTERNATIVĂ

CONFERINȚĂ DE DEZBATERE A PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ ALTERNATIVĂ

INCLUZIUNEA SOCIALĂ – UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
11-12 iunie 2019, Bucuresti

În contextul în care România se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar pe de altă parte are cea mai mică rată de angajare a persoanelor cu dizabilități din Uniunea Europeană, ne întrebăm ce soluții ar trebui să adoptăm pentru a corela interesele persoanelor cu dizabilități greu ocupabile cu cele ale angajatorilor care au nevoie de forță de muncă?! Cum transformăm dizabilitatea în abilitate? Cum putem schimba
paradigma din persoană asistată social în persoană care contribuie la viața comunității? Cum ar trebui statul să reinvestească taxa pe dizabilitate pentru a contribui la activarea acestui grup țintă pe piața muncii? Ce servicii de suport ar trebui create în comunitate care să asigure tranziția persoanei cu dizabilități în procesul de calificare și angajare? Care sunt nevoile persoanelor cu dizabilități și cum putem răspunde la ele în
timp real și sustenabil? Ce ar trebui să facem cu toții, pentru a reduce disparitățile sociale și economice între regiunile din România și Uniunea Europeană, între mediul urban și rural, între cei care sunt integrați în comunitate și cei care sunt la periferie?! Acestea sunt întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri în acest panel de la persoane cu dizabilități, companii, ONG-uri, întreprinderi sociale, autorități și mediu academic.

Agenda evenimentului poate fi consultata aici.

Evenimentul se deruleaza 1n cadrul proiectului , PRO-PACT – Promovarea ONGurilor si partenerilor sociali prin advocacy, capacitare ai training”, implementat de CENTRUL DE DEZVOL TARE SOCIALA T&CO lASI,  si cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014- 2020.
Obiectivul general al proiectului 1l reprezinta cre~terea capacita~ii ONG-urilor si partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale si Parteneriatelor judetene pentru ocupare si incluziune sociala din cele 8 regiuni de a se implica activ in procesul de formulare a politicilor publice 1n domeniile ocuparii si incluziunii sociale, in cooperare cu autoritatile publice. in urma activitatilor derulate in cadrul proiectului au fost implicate peste 200 de institutii publice, organizatii neguvernamentale, patronate, sindicate si alti actori sociali.

2019-05-20T18:34:45+00:00