//CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DEZBATERE A POLITICII PUBLICE ALTERNATIVE „INCLUZIUNEA SOCIALĂ – UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DEZBATERE A POLITICII PUBLICE ALTERNATIVE „INCLUZIUNEA SOCIALĂ – UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

Avem onoarea de a vă invita la CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DEZBATERE A POLITICII PUBLICE ALTERNATIVE „INCLUZIUNEA SOCIALĂ – UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”, organizată la București (Hotel Minerva), în perioada 11-12 iunie 2019.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului „PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training”, implementat de CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO IAȘI și cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.
În urma activităților derulate în cadrul proiectului au fost implicate peste 200 de instituții publice, organizații neguvernamentale, patronate, sindicate și alți actori sociali.

În urma consultării și dezbaterilor organizate cu toate aceste organizații, am realizat o propunere de politică publică alternativă care vizează cele două componente de fundamentare ale Pactelor regionale – ocuparea și incluziunea socială. Pornind de la o radiografie a situației actuale (din punct de vedere legislativ, economic și social), ne propunem să dezbatem câteva soluții propuse pentru combaterea deficitului forței de muncă și creșterea incluziunii persoanelor cu dizabilități.

Sperăm să ne onorați cu prezența dumneavoastră la acest eveniment.
Participarea este gratuită!

Agenda evenimentului poate fi consultata aici.

Vă rugăm să confirmați prezența la următoarele date de contact până la data de 5 iunie 2019:

Email: office@pro-pact.ro
Telefon: 0758 028 613

Cu aleasă considerație,
Lector univ.dr. Roxana ATEȘOAE
Manager proiect PRO-PACT

2019-06-10T05:24:24+00:00