ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI NEAMȚ 10 aprilie 2019

//ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI NEAMȚ 10 aprilie 2019

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI NEAMȚ 10 aprilie 2019

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași vă invită miercuri, 10 aprilie 2019, la Seminarul de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est – Neamț„Instrumente Și Tehnici De Consultare Publică În Cadrul Parteneriatelor Județene Din Regiunea Nord-Est” – organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202, PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training.

La evenimentul de miercuri, ce va avea loc în Sala Ion Creangă a Consiliului Județean Neamț, de la ora 12.00, vor participa Ionel Arsene, Președintele Consiliului Județean Neamț și Daniela Soroceanu, Prefect, Instituția Prefectului Județului Neamț.

Atașat regăsiți agenda evenimentului. Detalii aici.

          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

  • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Rezultatele proiectului cuprind:

  1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii: elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică, legislația în domeniul incluziunii și ocupării;
  2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale;
  3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă;
  4. Întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante;
  5. O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.

Detalii tehnice

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.pro-pact.ro

2019-04-05T14:11:54+00:00