ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI SUCEAVA – 21 februarie 2019

//ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI SUCEAVA – 21 februarie 2019

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PARTENERIATULUI SUCEAVA – 21 februarie 2019

Centrul de Dezvoltare Socială T&Co din Iași vă invită mâine, 21 februarie 2019, la Seminarul de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est – Suceava„Instrumente Și Tehnici De Consultare Publică În Cadrul Parteneriatelor Județene Din Regiunea Nord-Est” – organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202, PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training.

La evenimentul, ce va avea loc în Sala Nicolae Labiș a Instituției Prefectului Județului Suceava, de la ora 12.00, va participa Mirela Elena Adomnicăi, Prefectul Județului Suceava.

Agenda evenimentului poate fi accesata la acest link.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

  • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Rezultatele proiectului cuprind:

  1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii: elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică, legislația în domeniul incluziunii și ocupării;
  2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale;
  3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă;
  4. Întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante;
  5. O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.pro-pact.ro

 

2019-02-20T14:38:15+00:00