PROIECTUL PRO-PACT A IDENTIFICAT SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

//PROIECTUL PRO-PACT A IDENTIFICAT SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

PROIECTUL PRO-PACT A IDENTIFICAT SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

În contextul în care România se confruntă cu un deficit de forță de muncă și cu cea mai mică rată de angajare a persoanelor cu dizabilități din Uniunea Europeană, ne întrebăm ce soluții ar trebui să adoptăm pentru a corela interesele persoanelor cu dizabilități, greu ocupabile, cu cele ale angajatorilor care au nevoie de forță de muncă?!

Un răspuns la această întrebare îl reprezintă propunerea de politică publică, în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități, care a fost supusă dezbaterii în cadrul Conferinței Naționale „INCLUZIUNEA SOCIALĂ – UN RĂSPUNS LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ. SOLUȚII DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Socială din Iași,  în perioada 11-12 iunie 2019, la București, în cadrul proiectului „PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training” și a reunit membri ai Pactelor Regionale pentru Ocupare și Incluziune Socială din țară,  reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, Ministerului Fondurilor Europene, reprezentanți din administrațiile publice locale, Direcțiilor Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliului Național al Dizabilității din România, organizații neguvernamentale și reprezentanți ai angajatorilor.

Prima zi a conferinței a inclus un panel cu tema angajarea persoanelor cu dizabilități – oportunități și constrângeri pe piața muncii. Reprezentanți ai angajatorilor, ai organizațiilor neguvernamentale furnizoare de servicii pentru tineri cu dizabilități, ai agențiilor de ocupare au identificat oportunitățile și constrângerile legate de creșterea nivelului de ocupare a acestor persoane.

Cea de-a doua zi a conferinței a debutat cu o prezentare a proiectului PRO-PACT și a rezultatelor sale, susținută de Roxana Ateșoae, manager al proiectului. Aceasta a precizat că “ideea construirii unei propuneri de politică publică alternativă în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități s-a născut ca o continuare firească a preocupărilor pe care le-au avut Pactele Regionale și Parteneriatele Județene în domeniul ocupării forței de muncă și incluziunii sociale”. Anca Tompea, expert parteneriate în cadrul proiectului, a discutat despre rolul acestor structuri pentru ocupare și incluziune socială în procesul de consultare asupra propunerii de politică publică pe care organizația a construit-o.

Angela Achitei, expert grupuri vulnerabile și președinte ADV România a prezentat cele trei soluții concrete pe care le propune politica alternativă: 50% din cota de dizabilitate să fie alocată pentru achiziționarea de produse și servicii de la unitățile protejate (prin modificarea legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități), subvenționarea locurilor de muncă ale angajaților greu ocupabili din unitățile protejate și întreprinderile sociale (prin modificarea legii șomajului 76/2002), 10% din bugetul anual de achiziții al autorităților publice să fie alocat pentru contracte care au incluse clauze sociale/rezervate (prin modificarea legii 98/2016 privind achizițiile publice și legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale). „Ceea ce propunem noi este transformarea unei categorii de persoane defavorizate, din persoane asistate social în persoane active pe piața muncii, cu beneficii sociale și economice, atât pentru acestea, pentru categoria întreprinderilor sociale, angajatorilor cât și pentru statul român, așa cum arată calculele pe baza cărora ne-am fundamentat documentul nostru.” a menționat aceasta.

Alina Preda, consilier principal Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a prezentat care sunt măsurile publice active dedicate grupurilor vulnerabile dezavantajate pe piața muncii, iar Prof. univ. dr. Mihaela Lambru, de la Universitatea București, a prezentat rezultatele unui studiu realizat la nivel european cu privire la întreprinderile sociale, cu accent pe aspectele semnificative din domeniul economiei sociale din România.

Partea a doua a conferinței a inclus prezentări și dezbateri susținute de reprezentanți ai federațiilor și rețelelor naționale în domeniul servicilor sociale și întreprinderilor sociale: FONSS, RISE, RENASIS, Rețeaua Dizabnet, în domeniul provocărilor pe care le întâmpină serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități, pe plan european și național.

Un panel interesant, cu exemple de bune practici si de pachete integrate de inserție socio-profesională a persoanelor cu dizabilități, a fost susținut de Asociația „Ateliere fără frontiere, Asociația PRO ACT Suport, Unitatea Protejată Nazarcea Grup, Organizația Umanitară Concordia, Institutul Bucovina Suceava și Fundația Alături de Voi România.

Reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale au subliniat importanța acestor bune practici și impactul lor asupra definirii de noi politici în domeniu, urmând să prezinte propunerile înaintate de Centrul de Dezvoltare Socială, departamentelor avizate.

Detalii tehnice

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.pro-pact.ro

       

2019-06-14T17:17:27+00:00