//Seminar de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est: „Întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în analiza politicilor publice relevante”

Seminar de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est: „Întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în analiza politicilor publice relevante”

Centrul de Dezvoltare Socială T&Co din Iași vă invită mâine, 7 decembrie 2018, la Seminarul de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est„Întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în analiza politicilor publice relevante” – organizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-202, PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training.

La evenimentul de mâine, ce va avea loc în Sala „Iacob Negruzzi” (Sala Galbenă) a Instituției Prefectului Județului Iași, de la ora 11.00, va participa Marian Șerbescu, Prefectul Județului Iași.

Puteti consulta aici agenda evenimentului.

          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

  • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Rezultatele proiectului cuprind:

  1. Personalul din 50 ONG-uri si parteneri sociali instruit în 3 domenii: elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică, legislația în domeniul incluziunii și ocupării;
  2. Realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale;
  3. Un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă;
  4. Întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactului regional/Parteneriatelor judetene din regiunea NE în analiza politicilor publice relevante;
  5. O politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii sociale promovată.

Detalii tehnice

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613

www.pro-pact.ro

2019-01-07T13:20:30+00:00